Odszkodowanie za zniszczone, uszkodzone felgi, opony lub inne elementy auta w wyniku dziur i złego stanu dróg

W przypadku uszkodzenia opon, felg lub innych elementów samochodu, w wyniku nienależytego stanu dróg, mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie od odpowiednich władz.

Stan dróg w Polsce pozostawia wiele do życzenia, a Polacy zdają sobie sprawę, że to zazwyczaj dziury są najczęstszą przyczyną uszkodzenia auta. Warto wiedzieć, iż mamy prawo do odszkodowania również w przypadku uszkodzeń wynikających np. z leżącego na jezdni sygnalizatora świetlnego, elementów barierek, skruszonego asfaltu i kamieni lub nienależytego utrzymania danej drogi.

Jeżeli doszło już do uszkodzenia pojazdu powinniśmy w pierwszej kolejności, jeśli jest na to szansa, wezwać Policję lub Straż Miejską, która sporządzi stosowną notatkę dotyczącą zdarzenia. Taki protokół, dokładnie opisujący okoliczności, miejsce i czas zdarzenia oraz przybliżony zakres szkód w pojeździe uwiarygodni nasze roszczenia odszkodowawcze. Na ogół wykonywana jest również dokumentacja fotograficzna.

Policjanci czy strażnicy dysponują wiedzą na temat tego, kto jest zarządcą drogi. Może to być:

 • - Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad (droga krajowa)
 • - zarządca powiatu (droga powiatowa)
 • - zarządca województwa (droga wojewódzka)
 • - koncesjonariusz autostrady (autostrady płatne)
 • - wspólnota, spółdzielnia czy też osoba lub firma (drogi wewnętrzne)

Informacja ta jest bardzo istotna, gdyż ułatwi nam później skierowanie wniosku o odszkodowanie do stosownych służb. Jeżeli Policja czy Straż Miejska nie wykona zdjęć lub nie zechce przyjechać, o stosowne udokumentowanie zdarzenia powinniśmy zadbać sami. Obecnie w wielu miastach nie ma konieczności wzywania służb mundurowych - zarządcy dróg honorują dokumentacje wykonaną przez samych poszkodowanych (np. w Łodzi). Zgłaszając samodzielnie uszkodzenie warto dodatkowo mieć świadka lub świadków całego zdarzenia (najlepiej osoba / osoby trzecie) i obowiązkowo wykonać zdjęcia oraz opis (dokładne miejsce, rozmiar, głębokość itp.) dziury, koleiny czy innej przyczyny uszkodzenia naszego auta.

Warto również wcześniej skontaktować się z zarządcą dróg i dowiedzieć jakie stosuje procedury odszkodowawcze. Może to znacznie uprościć cały proces kompletowania przez nas stosownych dokumentów. Niektórzy zarządcy dróg stosują własne formularze i mają ściśle określone procedury zgłaszania i likwidacji szkód (np. oględziny rzeczoznawcy przed przeprowadzaniem jakichkolwiek napraw, zgłaszanie wniosków droga elektroniczną za pomocą formularza internetowego itd.)

W Łodzi, w przypadku dróg należących do ZDiT, należy skorzystać ze Zgłoszenia szkody w pojeździe, którą możemy pobrać w siedzibie urzędu (Piotrkowska 175) lub ze strony internetowej Zarządu Dróg i Transportu - zdit.uml.lodz.pl. Zgłoszenie możemy złożyć osobiście lub wysłać pocztą (listem poleconym), a nasz wniosek zostanie rozpatrzony przez firmę, która ubezpiecza miasto Łódź (w 2011 roku jest to firma InterRisk SA). Jej rzeczoznawcy ocenią zasadność naszego roszczenia.

Warto przygotować następujące dokumenty wymagane lub będące pomocne przy ubieganiu się o odszkodowanie:

 • - Notatka Policji lub Straży Miejskiej
 • - Oświadczenia świadka / świadków
 • - Zdjęcia
 • - Dowód tożsamości wnioskodawcy
 • - Prawo jazdy kierującego
 • - Dowód rejestracyjny pojazdu
 • - Polisa OC/AC pojazdu
 • - Rachunki (naprawa lub zakup opony, prostowanie felgi, holowanie pojazdu przez pomoc drogową itd.)

Pamiętajmy! To na nas spoczywa obowiązek udowodnienia winy zarządcy danej drogi. Firma ubezpieczająca danego zarządcę z pewnością będzie bronić się wskazując na nadmierna prędkość pojazdu, niedostosowanie się do znaków drogowych (w szczególności znaków ostrzegawczych i ograniczeń prędkości), nadmierne zużycie elementów naszego auta lub eksploatację pojazdu, brak wymaganej ostrożności itp. Dlatego starajmy się dokładnie zorientować w zaistniałej sytuacji i należycie opisać zdarzenie drogowe. Wszystkie uszkodzone elementy pojazdu stanowią ważne dowody rzeczowe, dlatego należy je zachować, aż do zakończenia dochodzenia naszych roszczeń odszkodowawczych lub na potrzeby ewentualnego późniejszego procesu sądowego.

Jeśli zarządca dróg (firma ubezpieczeniowa) odmówi nam wypłaty odszkodowania lub występują rozbieżności co do wysokości odszkodowania, możemy wystąpić do sądu z powództwa cywilnego. W takim wypadku dodatkowo wskazana jest opinia uprawnionego rzeczoznawcy potwierdzająca zasadność naszych roszczeń.

W naszej firmie zajmujemy się m.in. prostowaniem i spawaniem felg. Jeśli istnieje potrzeba naprawy felgi, należy dostarczyć ją do naszej siedziby w Łodzi lub skontaktować się z nami telefonicznie. Więcej informacji można znaleźć tutaj: naprawa felg.

Wszelkie prawa zastrzeżone, zakaz kopiowania całości lub części tekstu bez pisemnej zgody autora. W przypadku niezastosowania się do zakazu zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83).

© Danpol Łódź 2018  Strony / Systemy CMS